Дърводобив в Родопите

Добиваме дървесина от частни гори в Родопите и изкупуваме добития материал. Свържете се с нас, за да получите оферта за Вашата гора.

Дърводобив в Родопите

Добиваме дървесина от частни гори в Родопите и изкупуваме добития материал. Свържете се с нас, за да получите оферта за Вашата гора.

Дърводобив в Смолян и региона

добиване-на-иглолистна-и-широколитсна-дървесина-в-Смолян-и-региона-от-частни-гори

Добиваме дървесина от частни гори в региона на Смолян, както и във всяка точка на Родопите. Изкупуваме така добития дървен материал, като цената се определя на корен, съгласно класовете за качество, определени в Българския държавен стандарт. Процесът на работа включва следните етапи:

Какво представлява дърводобивът?

Какво представлява дърводобивът?

Дърводобивът е изключително сложна и трудоемка дейност в горското стопанство. От нея зависи успешното разрешаване на редица жизненоважни за цялото общество на стопански и екологични задачи. Възникнал е като целенасочена дейност на човека още при първобитните общества. Като целта е била осигуряване на необходимите дърва за поддържане на спасителния огън. С развитието на обществото нуждите от дървесина са нараснали неимоверно много. Вследствие на това значението на дърводобива като стопанска дейност многократно се е увеличило.

дърводобив-и-изкупуване-на-дървесина-смърч-бял-и-черен-бор-Родопите-Смолян

Това е изключително сложна и трудоемка дейност в горското стопанство. От нея в голяма степен зависи успешното разрешаване на редица жизненоважни за цялото общество на стопански и екологични задачи. Възникнал е като целенасочена дейност на човека още при първобитните общества. Като целта е била осигуряване на необходимите дърва за поддържане на спасителния огън.

.

дърводобив-и-изкупуване-на-дървесина-смърч-бял-и-черен-бор-Родопите-Смолян

С развитието на обществото нуждите от дървесина са нараснали неимоверно много. Вследствие на това значението на дърводобива като стопанска дейност многократно се е увеличило.

Дървесината спада към въобновяемите природни суровини, поради което е особено перспективна и ценна. И добиването й е необходима и отговорна стопанска дейност. Гората е сложна екосистема и като жив организъм се нуждае от непрекъснато обновяване. Има нужда отстраняване на увреденото и застаряващото и от отваряне на път за развитие на младото, жизненото и здравото.

дърводобив-на-смърч-бял-бор-черен-бор-ела-и-широколистна-дървесина-в-Смолян-и-региона

В постигането на именно този баланс между възможностите и нуждите на гората от една страна, и от необходимото количество на добиваните дървени материали, от друга, се крие разковничето на правилното управление и провеждане на дърводобивната дейност.

дърводобив-на-смърч-бял-бор-черен-бор-ела-и-широколистна-дървесина-в-Смолян-и-региона

Дървесината спада към въобновяемите природни суровини, поради което е особено перспективна и ценна. И добиването й е необходима и отговорна стопанска дейност. Гората е сложна екосистема и като жив организъм се нуждае от непрекъснато обновяване. Има нужда отстраняване на увреденото и застаряващото и от отваряне на път за развитие на младото, жизненото и здравото.

В постигането на именно този баланс между възможностите и нуждите на гората от една страна, и от необходимото количество на добиваните дървени материали, от друга, се крие разковничето на правилното управление и провеждане на дърводобивната дейност.

дърводобив-и-изкупуване-на-дървесина-смърч-бял-и-черен-бор-Родопите-СмолянДърводобивът е изключително сложна и трудоемка дейност в горското стопанство. От нея зависи успешното разрешаване на редица жизненоважни за цялото общество на стопански и екологични задачи. Възникнал е като целенасочена дейност на човека още при първобитните общества. Като целта е била осигуряване на необходимите дърва за поддържане на спасителния огън. С развитието на обществото нуждите от дървесина са нараснали неимоверно много. Вследствие на това значението на дърводобива като стопанска дейност многократно се е увеличило.

дърводобив-на-смърч-бял-бор-черен-бор-ела-и-широколистна-дървесина-в-Смолян-и-регионаДървесината спада към въобновяемите природни суровини, поради което е особено перспективна и ценна. И добиването й е необходима и отговорна стопанска дейност. Гората е сложна екосистема и като жив организъм се нуждае от непрекъснато обновяване. Има нужда отстраняване на увреденото и застаряващото и от отваряне на път за развитие на младото, жизненото и здравото.

В постигането на именно този баланс между възможностите и нуждите на гората от една страна, и от необходимото количество на добиваните дървени материали, от друга, се крие разковничето на правилното управление и провеждане на дърводобивната дейност.

0 декара
Call Now ButtonОбади се Scroll to Top